วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

อิสรภาพ


อิสรภาพจากพันธนาการต่างๆ .. มิใช่อิสรภาพที่แท้

มันดำรงอยู่ได้ด้วยการหล่อเลี้ยงจากพันธนาการแห่งอดีต ..

เนื่องเพราะมีพันธนาการ .. อิสรภาพจึงบังเกิด

...


อิสรภาพที่จะทำสิ่งต่างๆได้ดังปรารถนา .. มิใช่อิสรภาพที่แท้

มันดำรงอยู่ได้ด้วยการหล่อเลี้ยงจากความปรารถนาแห่งอนาคต ..

เนื่องเพราะมีความปรารถนา .. อิสรภาพจึงบังเกิด

...


อิสรภาพที่แท้ .. เพียงดำรงอยู่ในชั่วขณะแห่งปัจจุบัน

ไร้อดีต .. ไร้อนาคต .. ไร้ซึ่งสิ่งหล่อเลี้ยง

หากดำรงอยู่โดยตัวมันเอง .. อย่างโดดเดี่ยว

ความโดดเดี่ยวจึงเป็นเสมือนอีกด้านหนึ่งของเหรียญแห่งอิสรภาพ

ยามซึ่งลำแสงแห่งอิสรภาพส่องกระทบจิต ..

เราจึงเห็นเงาแห่งความโดดเดี่ยวปรากฏขึ้นที่อีกฟากหนึ่งเสมอ

...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น