วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขอบคุณ...


ขอบคุณ...โลกใบนี้ ที่ให้เรามีแผ่นดิน ผืนหญ้า ใช้อาศัย

ขอบคุณ...อากาศ ที่ให้เรามีลมหายใจ

ขอบคุณ...พืช สัตว์ ที่ทำให้เราได้กินเป็นอาหารเพื่อการมีชีวิตอยู่

ขอบคุณ...น้ำ แสงแดด ที่ทำให้เรารู้สึกหนาวเย็นและอบอุ่น

ขอบคุณ...พ่อแม่ พี่น้อง คุณครู ที่ให้ความรัก

ขอบคุณ...เพื่อนๆ ที่ทำให้เรามีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

ขอบคุณ...โอกาส ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ

ขอบคุณ...ความผิดหวัง ที่ทำให้เราได้พยายามจนประสบผลสำเร็จ

ขอบคุณ...ทุกๆ สรรพสิ่ง ที่ทำให้เราได้มีชีวิตและมีคุณค่า


2 ความคิดเห็น:

  1. การขอบคุณ....ทำให้ลดอัตตาในตัวเรา มองเห็นสรรพสิ่งรอบตัวมีคุณค่าและยิ่งใหญ่

    ตอบลบ
  2. ในแต่ละวัน เพียรหมั่นของคุณจากใจกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ แล้วเราจะเกิดปิติสุขในใจ ^^

    ตอบลบ