วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ดนตรีหรรษาเสียงบรรเลงเพลงดังแว่ว
เราพร้อมแล้วจะสร้างสรรค์
ผลงานจากความตั้งใจกัน
มาประชันสร้างสุขแก่ทุกคนโปงลาง แคน บรรเลงเพลงชวนเซิ้ง
เพิ่มบันเทิงรำฟ้อนละอ่อนน้อย
มือกรีดกราย เอวยัก ให้ชักคล้อย
อาจจะไม่แช่มช้อยแต่่่ชวนดู