วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

...ดอกหญ้า...
อย่ามองอย่างไรค่า
ดอกหญ้าคือสีสัน
เป็นหนึ่ง ดอกไม้เหมือนกัน
อาจไม่สำคัญแต่งดงาม

งามจริง ยามเจ้าพริ้วไหว
เต้นรำ ร่ายไปตามฝัน
ยืนหยัดท้าแสงแห่งตะวัน
มุ่งมั่น อดทน อย่างงดงาม

ปรารถนาเพียงช่วยแต่งแต้ม
ให้โลกงามแจ่มแลอร่าม
เล็กเล็ก สรรค์สร้างอย่างงดงาม
เพลินเพลินทุกยามที่พิศชม

กระจุ๋มกระจิ๋ม กะจิดริด
ยิ่งพิศ ยิ่งเพลิน แสนสุขสม
ดอกหญ้า แกร่งกล้า ท้าลม
งามสม ความแกร่ง แห่งศรัทธา

1 ความคิดเห็น: