วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

การเปลี่ยนแปลง


ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็อยู่ไม่รอด

สิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปและไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมได้อีก

ดังนั้น ชีวิตจึงต้องก้าวต่อไป......

ความกลัวจะช่วยกระตุ้นให้ลงมือทำ

แต่ความกลัวนั้น......ไม่มีประโยชน์

หากคุณกลัวจนไม่กล้าทำอะไรเลย1 ความคิดเห็น: