วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

ปัจฉิม "ประกายมาศ"

ชื่นชมในความสำเร็จ
ลูกศิษย์รุ่น ๔ "ประกายมาศ"
ขอให้เติบโตด้วยความงดงาม