วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ยิ้ม...สร้างพลังบวก

 
เห็นเด็กยิ้ม พลอยยิ้ม อิ่มใจด้วย
โลกสดสวย ทันตา พาผ่องใส
สิ่งภายนอก รุมเร้า อย่าเหงาใจ
ยิ้มเข้าไว้ ดีกว่า อย่ากังวลรอยยิ้มที่สดใส
ช่วยสร้างพลังบวกให้กับตัวเราและผู้อื่น
ได้อย่างมากมาย ..

............

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ดอกติ้วบาน...

ค่อนปลายเดือนกุมภา
สิ้นหนาว..ย่างเข้าร้อน
ดอกติ้วอวดช่อดอกอ่อน
ขนานนาม...ซากุระเมืองไทย

ดอกขาวๆ กระจิ๋มกระจุ๋ม
ช่อดอกก้อนกลุ่มบ้างเล็กใหญ่
บางช่อดอกแห้งเหี่ยวโรยไป
ยอดใบผลิออกมาแทนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ


การมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ ต่างหาก
ที่เป็นการสำแดงซึ่งความดีและความยิ่งใหญ่
ไม่ใช่การมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือย

( วาทะคานธี )