วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ความคิด & สติ


ความคิด
ความรู้สึก


เคลื่อนที่วูบไหว รวดเร็ว
เปราะบาง แตกพังง่าย
แปรรูป แปลงร่างฉับพลัน
ตามให้ทัน...ต้องใช้สติ

ความคิด
ความรู้สึก
สติ...ต้องรู้เท่าทัน


วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2557

จังหวะชีวิต

บางครั้ง..ชีวิตอาจเดินเร็วไป
จนต้องผ่อนให้ช้าลง..

บางครั้ง..ชีวิตอาจเดินช้าไป
จนต้องการการกระตุ้น..

บางวัน..ชีวิตอาจหนักไป
จนต้องการหยุดพัก..

แต่ชีวิตต้องไม่เดินถอยหลัง..

เรื่องของความคิดบางสิ่งที่เล็กน้อยสำหรับเรา
อาจมีค่ายิ่งใหญ่หรือทั้งชีวิตสำหรับใครอีกคน

จงอย่าดูถูกหรือตีราคาสิ่งเหล่านั้นด้วย
ความคิดของเราเอง