วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

^เด็กน้อย^เด็กน้อย เริงร่า ไร้เดียงสา
กริยา แสดงออก ไม่เคอะเขิน
เพลินพิศ เพลินมอง ยิ่งเพลิดเพลิน
น่ารัก เหลือเกิน สุขชื่นใจ

เสียงหัวเราะ เริงร่า ยามสนุก
ช่วยคลายทุกข์ โลกนี้ พลันสดใส
บริสุทธิ์ งดงาม เจ้าทรามวัย

สดชื่น และสุขใจ ละอ่อนเอย