วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ความโกรธ

 
ความโกรธ.. 
เปิดเผยความอ่อนแอของตัวเราเอง

ถ้าเราจัดการความโกรธได้ 
นั่นคือการเติบโตทางความคิดและอารมณ์ 
เราจะหนักแน่นขึ้น มั่นคงขึ้น เยือกเย็นขึ้น

ความเป็นคนไม่โกรธง่าย 
จึงบ่งบอกถึง.. ความเข้มแข็ง

"โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น