วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

อย่าปล่อยโอกาส

"To truly live life, one should not wait for the storm to pass before dancing in the rain."
"การใช้ชีวิตอย่างแท้จริงนั้น เราไม่ควรรอให้พายุผ่านพ้นไป แล้วค่อยออกไปเต้นรำกลางสายฝน"
อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอย คว้าไว้ให้เร็วที่สุด ...

เป็นกำลังใจให้ทุกคน "ก้าว" ไปสู่ความสำเร็จ