วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

มีดี มีเสีย

ทุกสิ่งที่อยู่รอบๆเรา 
ล้วนมีประโยชน์กับเราทั้งนั้น
อยู่ที่ว่าจะมองเห็นส่วนดี 
หรือส่วนเสียมากกว่ากัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น