วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

ทางผิด

ทางผิด ยิ่งก้าว ยิ่งยาวไกล
นานไปยิ่งยากกลับตัว
หากรู้ว่าตนพลัดสู่ทางผิด
พึงรีบย้อนกลับแต่เนิ่นๆ
เพราะขืนย่างก้าวสืบไป
มิใช่เพียงต้องย้อนกลับยาวไกลเท่านั้น
แต่วันเวลา กำลังวังชา
และสติปัญญา จะลดน้อยถอยลงด้วย

.....ปัญญาภาษิต ปรัชญาชีวิต
Modern Walk โดย ส.ร้อยดาว
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น