วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เมื่อฝนมาเยือน

ฝนตก หยาดหยด ไรริน
หอมเอย กลิ่นดิน กลิ่นหญ้า
นำความ สดชื่น พัดมา
ชาวนา ทั่วหล้า ต่างดีใจ

กบเขียด ส่งเสียงระงม
สุขสม หากิน วางไข่
พืชพรรณ แตกหน่อ ผลิใบ
เห็ดไพร ผุดดอก ออกมา

ความอุดม สมบูรณ์ หน้าฝน
ผู้คน อิ่มท้อง สุขอุรา
สรรพสิ่ง ต่างๆ นานา
ยิ้มร่า เมื่อครา  หน้าฝนมาเยือน