วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เด็กๆ กับการเรียนรู้

นอกห้องเรียน 

คือสิ่งที่น่ามหัศจรรย์สำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆ 

สิ่งที่พบเห็น ต่างกระตุ้นต่อมความอยากรู้อยากเห็นให้น่าติดตามยิ่งนัก

สื่อจริง สถานที่จริง น่าสนใจจริงแท้"เรียนรู้นอกห้องเรียน"

                  สนุก...และสุขใจ