วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

เรียนรู้วิชาชีวิต

 
การเรียนรู้วิชาชีวิต 
ต้องเรียนรู้ด้วยหัวใจ
ถ้าใครหาหัวใจของตนเองเจอ 
.. ก็เป็นสุข
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น