วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ขนมไมตรี(จากเด็ก ป.6)

ข้อความส่วนหนึ่งจากบันทึกความสุขของ..
เด็กหญิงณัชฐนิชา เพียงขันทา(พี่จ๋อม)


ส่วนผสมที่แนะนำ..
- ความปรารถนาดี 2 ส่วน
- การให้อภัย 3 ส่วน
- ความเห็นใจ 1 ส่วน
- ความมีน้ำใจ 4 ส่วน
- รอยยิ้มที่จริงใจตามต้องการ
- วาจาที่ไพเราะ พอประมาณ

แนวทางในการทำ..
- นำความปรารถนาดีกับการให้อภัยมาผสมกันก่อนเบื้องต้น
- ค่อยๆ เติมความเห็นใจและความมีน้ำใจทีละน้อยๆ แล้วคลุกเคล้า
- จากนั้นนำส่วนผสมที่ได้ไปอบในหัวใจที่อบอุ่นสักระยะหนึ่งจนสุกได้ที่  
แล้วนำไปแจกจ่ายกับคนทั่วไป พร้อมรอยยิ้มที่จริงใจ พร้อมวาจามราไพเราะ

..

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เพราะเรา...เพื่อนกัน


เพื่อน
มิตรภาพที่งดงาม
ควรค่าแห่งการก่อร่าง และเบ่งบาน

เพื่อน
ไม่มีจำกัด
เป็นมากกว่า สิ่งเดียวกัน

เพื่อน
เชื่อมมิตรภาพด้วยใจกับใจ
ไม่ว่าจะอยู่แห่งใด สุขใจเมื่อเรามีเพื่อน