วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

.. บนโลกกว้างใบนี้ ..

.. เราต่างก็เป็นส่วนหนึ่ง ..
ของกันและกัน ..
.. เพราะว่าเรา ..
ไม่ได้อยู่เพียงลำพัง .. บนโลกกว้างใบนี้ ..
.. ดังนั้น ..
การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ..
.. จึงเป็นเรื่องจำเป็น ..

.. การแบ่งปัน .. การเอื้อเฟื้อ ..
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน .. อาจจะเป็นสิ่งสำคัญ ..

 .. ที่จะทำให้เรานั้น ..
ไม่รู้สึกอึดอัดลำบากใจ .. ในการดำเนินชีวิต ..

.. บนโลกกว้างใบนี้ ..

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

พอเพียง...และ เพียงพอ

ยินดี
พอใจ
พอประมาณ
พออยู่ พอกิน

ไม่มาก ไม่น้อย
ไม่อด ไม่เกิน
พอดี พองาม
พอเพียงและเพียงพอ


ความสุขง่ายๆ ในวิถีที่พอเพียง
สร้างวิถีที่งดงามนี้ได้ด้วยตัวเราเอง

นิทาน..จินตนาการ...ความฝัน...และความสุข

นิทาน
ขึ้นชื่อว่า "นิทาน"
ใครๆ ก็ชอบ
ไม่ว่าจะเด็ก หรือ ผู้ใหญ่

นิทาน
โลกของจินตนาการ
บนฐานของความจริง

และเชื่อมโยงสู่ความฝัน

นิทาน
สร้างรอยยิ้ม
สร้างมิตรภาพ
และสร้างความสุข

ความสุข....กับนิทาน  ในโอกาสที่ดีงามของครูนอกกะลา
กับ อ.ปรีดา  ปัญญาจันทร์