วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

เรียนรู้ที่จะอยู่กับคนอื่น

เพราะว่าเรา ..
ไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้
ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้
วิธีการอยู่ร่วมกับคนอื่นบ้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น