วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

ในดีมีเสีย ในเสียมีดี


ในดีมีเสีย ในเสียมีดี..
ดังนั้นอย่ามองอะไรเพียงด้านเดียว
เพราะในมุมมืด อาจมีจุดสว่างที่คุณคาดไม่ถึง
และหากถึงที่สุดแล้ว ยังหาทางออกไม่เจอ
อย่างน้อยคุณก็พบกับประสบการณ์ชีวิต
ที่มีคุณค่า และได้เรียนรู้ความจริงของชีวิต

# หลวงพ่อชา สุภัทโท