วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ถ้าปราศจากความรู้...

Without knowledge, the world is bereft
of culture. And so we must be
educator and students both.


ถ้าปราศจากความรู้... โลกจะไร้ซึ่งวัฒนธรรม
เราจึงต้องเป็นทั้งครูและนักเรี
ยน

Roberta Bondar, Reader digest
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น