วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

คุณค่าของคน

 
จะดอกไม้
หรือดอกหญ้า
ก็มีค่าอยู่ในตัวเขา ..
...............
 

คุณค่าของคนเรา 
ไม่ว่ารวย หรือ จน 
คุณค่าของคน....อยู่ที่คุณงามความดี
..................
 
ไม่ใช่ความจนหรือมี
ไม่ใช่การศึกษาหรือศักดิ์ศรี
ที่วัดค่าว่าใครดี หรือสูงต่ำกว่ากัน
..................

1 ความคิดเห็น: