วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คือความงดงามเด็กน้อยเอย
เจ้าคือความสดใส
เจ้าคือความงดงาม

งดงามรอยยิ้ม
งดงามจินตนาการ
งดงามความสุข

สุขกับตนและมวลมิตร
สุขกับชีวิตและการเรียนรู้
สุขกับทุกสรรพสิ่งอย่างเห็นคุณค่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น