วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ไม่สำคัญแต่สำคัญ


ไม่สำคัญแต่สำคัญ
เล่นคือการเรียนรู้
บางครั้งต้องรอคอย เฝ้าดู เนิ่นนาน
แม้เพียงสิ่งเล็กๆ ก็นำมาซึ่งการเรียนรู้

ไม่ปิดกั้น  ไม่มีเงื่อนไข
เปิดโอกาส เปิดมิติใหม่
เปิดมุมมอง ทุกอย่างเป็นไปได้
ความสุขในการเรียนรู้ก็จะเกิด

สุข และ รัก ในการเรียนรู้
เรียนรู้อย่างมีความหมาย รู้คุณค่า
เคารพ นอบน้อมทุกสรรพสิ่ง
เชื่อมโยงสู่วิถีชีวิตจริงด้วยความเข้าใจ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น