วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อีกไม่นานจะผ่านราตรี

 

ดึกสงัด
ท้องฟ้าขมุกขมัว
ฝนปรอยโปรยทั่ว เบาบาง

อีกไม่นาน  
จะผ่านราตรีที่เวิ้งว้าง
ฟ้าสว่าง ด้วยแสง แห่งวันใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น