วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เปิดรับ เปิดรู้
โลกใบนี้เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ ถ้าไม่ออกเดินทางก็ไม่มีวันค้นพบ


อยู่ข้างใน เราก็รู้เพียงข้างใน 
อยู่ข้างนอก เราก็รู้เพียงข้างนอก 
หากเราเรียนรู้อีกด้านของกันและกัน เราก็จะค้นพบความมหัศจรรย์นั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น