วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บางเรื่องในชีวิต

บางเรื่องที่ไม่เข้าใจ...
คิดเท่าไร ก็หาคำตอบที่สมเหตุสมผลไม่ได้
หลายครั้งอยากถามให้สิ้นความคลางแคลงใจ

แต่...นี่ล่ะชีวิต...
ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปหรอกนะ...
โจทย์ใครก็ของใคร...
ต้อง...ตอบด้วยตัวเอง

คิดได้อย่างนี้...ก็ไม่รู้จะถามไปทำไม
ก็เรื่องราวบางอย่าง...มันก็เป็นไป เช่นนั้นเอง...

คิดอีกมุม....
บางที่...ความไม่เข้าใจ หรือ ปัญหา มันอาจจะเป็นเสน่ห์ของชีวิตอีกอย่างหนึ่ง
ที่่ทำให้เราต้องแสวงหาคำตอบ

1 ความคิดเห็น:

  1. ความคลางแคลงใจ นับเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่ง

    ตอบลบ