วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ให้อภัย


อภัยให้ทั้งคนอื่นและตนเอง...
.. สิ่งที่ผ่านไปแล้ว ..
เราแก้ไขอะไรไม่ได้ ..

.. แต่เรา ..
สามารถให้อภัย .. ในสิ่งที่ผิดพลาดของตัวเอง ..
.. เพื่อเปิดโอกาสให้เรา ..
ก้าวเดินต่อไป ..อย่างมั่นคง .. ได้อีกครั้ง ..

เพียงให้อภัย
ใจก็เบา อิ่มเอมและมีความสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น