วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เยี่ยมเยือน เชื่อมใจก้าวแรกความสัมพันธ์
ของฉันและเธอ
เพื่อมาเจอะเจอ
เป็นครอบครัวเดียวกัน


เยี่ยมเยือน เยี่ยมบ้าน
ประสานความผูกพัน
เรียนรู้เธอและฉัน
สานสัมพันธ์ เชื่อมใจ

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นกิจกรรมที่ทำให้ครูและนักเรียนรู้จักกันก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในห้องเรียนเดียวกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระดับพื้นฐานที่ทำให้เกิดผลแห่งความเข้าใจกันและกันตามมา ทั้งตัวครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เกิดความเป็นกันเองดังญาตมิตรที่จะพร้อมร่วมมือกันในการพัฒนาก้าวต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น