วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กำลังใจจากตนเอง

กำลังใจ
ใครๆ ก็ต้องการ

กำลังใจจากตนเอง คือต้นน้ำแห่งกำลังใจที่สำคัญ
แม้ว่า...กำลังใจจากคนอื่น....จะเป็นสิ่งที่ปรารถนาเช่นกัน

แต่หากเรามัวเฝ้ารอจากคนอื่น...เราคงต้อง "รอ"อยู่เสมอ

กำลังใจจากตนเองนั้น...เราไม่ต้องเฝ้ารอ
ให้ได้อย่างไม่จำกัด....เติมได้ทุกเวลาที่เราต้องการ
แม้จะเป็นกำลังใจเล็ก...แต่เมื่อรู้ที่จะให้กำลังใจตนเอง
กำลังใจจากคนอื่น ก็จะเป็นผลพลอยได้ที่มีมา

รักตนเอง ให้กำลังใจตนเอง ชีวิตมีความสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น