วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ปัญหาคือบทเรียนชีวิต

ชีวิตแต่ละคนย่อมมีปัญหา
ปัญหาก็เสมือนบททดสอบของชีวิต
เมื่อมีปัญหา อย่าหนีปัญหา

จงเรียนรู้จากปัญหา....เรียนรู้เพื่อจะผ่านมัน
เมื่อผ่านปัญหานั้นได้....เราจะปิติและมีพลัง

ปัญหาทำให้เราได้เรียนรู้
ปัญหาทำให้เราพยายาม
ปัญหาทำให้เราแข็งแกร่ง
ปัญหาทำให้เราเป็นคนโดยแท้จริง

--ขอบคุณทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิต--


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น