วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การให้อภัย

 
To forgive is to set a prisoner free
and discover that the prisoner was you.

การให้อภัย คือ...
การปล่อยนักโทษคนหนึ่งเป็นอิสระ

แล้วคุณจะค้นพบในเวลาต่อมาว่า
ที่แท้นักโทษผู้นั้น คือตัวคุณเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น