วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ความรู้กับความเข้าใจเมื่อฟัง...ได้ความรู้
เมื่อดู...ได้ความรู้
เมื่ออ่าน...ได้ความรู้
เมื่อลงมือ...ได้ความเข้าใจ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น