วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

..ฝน...

สายฝนจากฟ้า...นำมาความสุขใจ
ก่อเกิดชีวิตใหม่ด้วยไอความฉ่ำเย็น
เห็ดดินนานาพันธุ์...ต่างแข่งกันมาให้เห็น
เมล็ดพันธุ์พลันเปลี่ยนเป็น...ต้นกล้าใหม่ผลิใบงาม
เหล่าสัตว์ตัวน้อยน้อย...ค่อยค่อยคืบคลานตาม
สรวลเสเฮฮาทุกยาม...ด้วยชุ่มฉ่ำกับสายฝน
เด็กน้อยก็สุขใจ...ได้วิ่งไล่เล่นน้ำฝน
ผู้ใหญ่ก็สุขล้น....ขอบคุณฝนที่ผ่านมา
ผืนดินสีน้ำตาล...ผ่านวันวารเขียวทั่วหล้า
สรรพสิ่งยินดีปรีดา...ขอบคุณฟ้า..ขอบคุณฝน

3 ความคิดเห็น: