วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553

หยดน้ำแห่งความฉ่ำเย็น

พราวพราวหยดหยาด
เกลื่อนกลาดลู่ไหล

หยดน้ำใสใส...
ทิ้งไหลสู่พสุธา


ร่องรอยความเย็นฉ่ำ

องคืนค่ำที่ผ่านมา
หยดน้ำพรมผืนหญ้า...
หยดน้ำตาพรมหัวใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น