วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

คนธรรมดา


เพียงคนๆ หนึ่ง

ดั่ง...หินเล็กๆ ก้อนหนึ่ง
ดั่ง...หยดน้ำเล็กๆ หยดหนึ่ง
มีสุขและทุกข์ คละเคล้ากันไป

ไม่ว่าเวลาใด ที่แห่งหนใด
ฉันคือ "คนธรรมดา"
ที่มีปรารถนา มีรอยยิ้ม มีน้ำตา

เฉกเช่น "คนธรรมดา" พึงมี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น