วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เราคือลมหายใจ

เธอมีลมหายใจ
ฉันมีลมหายใจ
เรามีลมหายใจร่วมกัน

เรามีคำสัญญา
จะรักษาให้มั่น
เรานั้นมีความฝันร่วมกัน

เธอคือลมหายใจ
ฉันคือลมหายใจ
เรามีลมหายใจเดียวกัน

เราจะเดินร่วมทาง
และจะไม่หวาดหวั่น
เพราะเรานั้นมีความฝันร่วมกัน
 

1 ความคิดเห็น: