วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ความสุข ?

ความสุขคืออะไร?
สุขตอนไหน?
ใครมีความสุข?

มากมายคำถามเกี่ยวกับความสุข

สุข...เมื่อถึงเป้าความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ เช่น มีบ้านหลังใหญ่ มีรถยนต์คันหรู มีครอบครัว ร่ำรวยเงินทอง ได้การงานที่ดีๆ ฯลฯ

สุข...กับสิ่งที่พบเจอระหว่างทาง เช่น การพบปะ พูดคุย ลงมือ ช่วยเหลือ เรียนรู้กับสิ่งต่างๆ ในวิถีชีวิตแต่ละวัน ฯลฯ

ความสุขของคุณอยู่ ณ จุดใด

...ความสุข..ที่ทุกคนต่างก็ปรารถนา...

1 ความคิดเห็น:

  1. ความสุขเป็นของขวัญที่ธรรมชาติมอบให้กับทุกชีวิต เพียงเรามองไม่เห็น เก็บเกี่ยว และสร้างความสุขที่อยู่รายรอบตัวเราให้เป็นครับ
    นั่งล่ะ...'ความสุข'

    ตอบลบ