วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ลมหายใจแห่งชีวิต


มหัศจรรย์แห่งชีวิต
มหัศจรรย์แห่งการมีลมหายใจ

เมื่อตาเปิดรับสัมผัสภาพ
หูเปิดรับสรรพเสียง
กายเปิดรับสัมผัสร้อน หนาว
มหัศจรรย์แห่งชีวิตเริ่มต้นแล้ว

มีลมหายใจ...เพื่ออะไร?
และจะทำอะไรให้เกิดคุณค่า...ขณะที่มีลมหายใจ

ตาเปิด
หูเปิด
กายเปิด
ใจเปิด
ความคิด (มุมมอง) เปิด
สิ่งมหัศจรรย์อีกมากมายพร้อมจะเปิด (ผลิบาน)..คู่ลมหายใจ1 ความคิดเห็น:

  1. หนทางยิ่งมีอุปสรรค การไปถึงจุดหมายยิ่งเป็นที่น่าจดจำ.

    ตอบลบ