วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2557

จังหวะชีวิต

บางครั้ง..ชีวิตอาจเดินเร็วไป
จนต้องผ่อนให้ช้าลง..

บางครั้ง..ชีวิตอาจเดินช้าไป
จนต้องการการกระตุ้น..

บางวัน..ชีวิตอาจหนักไป
จนต้องการหยุดพัก..

แต่ชีวิตต้องไม่เดินถอยหลัง..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น