วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2557

เรื่องของความคิดบางสิ่งที่เล็กน้อยสำหรับเรา
อาจมีค่ายิ่งใหญ่หรือทั้งชีวิตสำหรับใครอีกคน

จงอย่าดูถูกหรือตีราคาสิ่งเหล่านั้นด้วย
ความคิดของเราเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น