วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ความคิด & สติ


ความคิด
ความรู้สึก


เคลื่อนที่วูบไหว รวดเร็ว
เปราะบาง แตกพังง่าย
แปรรูป แปลงร่างฉับพลัน
ตามให้ทัน...ต้องใช้สติ

ความคิด
ความรู้สึก
สติ...ต้องรู้เท่าทัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น