วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ


การมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ ต่างหาก
ที่เป็นการสำแดงซึ่งความดีและความยิ่งใหญ่
ไม่ใช่การมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือย

( วาทะคานธี )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น