วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ดอกติ้วบาน...

ค่อนปลายเดือนกุมภา
สิ้นหนาว..ย่างเข้าร้อน
ดอกติ้วอวดช่อดอกอ่อน
ขนานนาม...ซากุระเมืองไทย

ดอกขาวๆ กระจิ๋มกระจุ๋ม
ช่อดอกก้อนกลุ่มบ้างเล็กใหญ่
บางช่อดอกแห้งเหี่ยวโรยไป
ยอดใบผลิออกมาแทนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น