วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

.. บนโลกกว้างใบนี้ ..

.. เราต่างก็เป็นส่วนหนึ่ง ..
ของกันและกัน ..
.. เพราะว่าเรา ..
ไม่ได้อยู่เพียงลำพัง .. บนโลกกว้างใบนี้ ..
.. ดังนั้น ..
การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ..
.. จึงเป็นเรื่องจำเป็น ..

.. การแบ่งปัน .. การเอื้อเฟื้อ ..
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน .. อาจจะเป็นสิ่งสำคัญ ..

 .. ที่จะทำให้เรานั้น ..
ไม่รู้สึกอึดอัดลำบากใจ .. ในการดำเนินชีวิต ..

.. บนโลกกว้างใบนี้ ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น