วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

พอเพียง...และ เพียงพอ

ยินดี
พอใจ
พอประมาณ
พออยู่ พอกิน

ไม่มาก ไม่น้อย
ไม่อด ไม่เกิน
พอดี พองาม
พอเพียงและเพียงพอ


ความสุขง่ายๆ ในวิถีที่พอเพียง
สร้างวิถีที่งดงามนี้ได้ด้วยตัวเราเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น