วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กีฬา...ฮาเฮเสียงเชียร์ก้อง ดังมาว่า สู้ๆ
เหล่าน้องหนู ตัวน้อย ตื่นเต้นหนา
ต่างจูงมือ เดินตาม กันเข้ามา
แข่งกีฬา ฮาเฮ ร่วมด้วยกันเสียงปรบมือ ร้องเพลง สนุกสนาน
ในวันงาน กีฬา เสียงร้องลั่น
เขียว เหลือง แดง และฟ้า ต่างแข่งขัน
ด้วยมุ่งมั่น ตั้งใจ ในหน้าที่
เตะบอล เข้าประตู เสียงเชียร์ลั่น
เติมสีสัน ครื้นเครง ในวันนี้
การกีฬา แสนสนุก ด้วยยินดี
สีทุกสี เริงรื่น ชื่นอุรา


เรามาแข่ง มาเชียร์ ด้วยใจชื่น
ยิ้มระรื่น ยินดี เป็นนักหนา
สีไหนแข่ง สีไหน ได้ชัยมา
เราก็ร่วม เฮฮา อย่างยินดีลูกบอลโยน ทิ้งลง ในตะกร้า
ต่างเฮฮา เสียงเชียร์ แสนสุขขี
แข่งกีฬา มีน้ำใจ เป็นสิ่งดี
ขอบคุณที่ ร่วมเชียร์กัน วันกีฬา


...การกีฬาเล็กๆ แต่ก็ยิ่งใหญ่ในหัวใจเด็กๆ ...

3 ความคิดเห็น: