วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553

น้ำ...กำลังจะไป

จาก 19 ตุลาคม ที่น้ำมา
อาบผืนหญ้า ผืนดินที่โรงเรียน
สายน้ำไหล แวะมาพัก มาเยี่ยมเยียน
ที่โรงเรียน "ลำปลายมาศพัฒนา"

มาวันนี้ วันที่แสงแดดอุ่น
น้ำที่หนุน ค่อยๆ ลด วันที่ 25
เริ่มมองเห็นพื้นถนนที่คุ้นตา
น้ำที่เราแบ่งรับมาเริ่มลดลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น