วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553

น้ำ...เดินทางไปไหน

น้ำ...ที่เคยไหลล้น
น้ำ...สีหม่นๆ เริ่มลดหาย
น้ำ...เจ้ากำลังจะจากไป
น้ำ...จะเดินทางไปไหน อยากรู้จัง

น้ำ...เดินทางไปเรื่อยๆ
น้ำ...ไหลเอื่อยๆ ทิ้งเบื้องหลัง
น้ำ...จากไป อยู่ที่ไหนนะ ฟากฝั่ง
น้ำ...ไหลไปยัง เป้าหมายใด ไม่รู้เลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น