วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553

ครูของหนู...ผู้ปกครองอาสา

พ่อแม่ ผู้ปกครองที่น่ารัก
เสียสละเวลาที่มีค่านัก มาเยี่ยมหนู
ที่โรงเรียน พ่อและแม่ มาเป็นครู
พวกหนูๆ ต่างตื่นเต้น แสนยินดี

มีเรื่องเล่า เรื่องเก่าแห่งความหลัง
เล่าให้ฟัง หัวเราะร่วน ด้วยสุขขี
ได้ความรู้มากมาย สาระดี
ที่ไม่มีในวันนี้ ที่เป็นอยู่

ก่อนแต่ครั้ง... นิทานแสนสนุก
ตายายปลุก เรื่องเก่าๆ ให้เรารู้
เรื่องชีวิต เรื่องการงาน ต่างพร่างพรู
ถ่ายทอดสู่ ลูกหลาน ด้วยหัวใจ

ทั้งงานบ้าน งานเรือน ทำอาหาร
งานจักสาน งานนา ว่ากันไป
ตามถนัด ความสามารถ ของใครๆ
แต่พวกหนู ก็สนใจ สิ่งได้ฟัง

บางครั้งได้ลงมือ สนุกนัก
ยิ่งประจักษ์ ความรู้เพิ่ม เติมความหวัง
ลูกหลานยิ้ม พ่อแม่สุข เพิ่มพลัง
อยากให้มา หลายๆครั้ง หนูขอบคุณ

...........**************............

ขอบคุณโครงการดีๆ "ผู้ปกครองอาสา" ที่ทำให้พวกหนูๆ และผู้ปกครองได้มาเรียนรู้ร่วมกัน

1 ความคิดเห็น: